Connect with OKKERSE on Linkedin

Cees Okkerse

c.okkerse@okkerse-schop.nl

06 533 96 529


Cees is sinds 1981 werkzaam in de advocatuur en één van de twee grondleggers van Okkerse & Schop Advocaten. Hij studeerde publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte vervolgens eerst korte tijd bij de gemeente Amsterdam. Daarna werd het de advocatuur. Cees is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. In beide specialisaties doorliep hij met succes de Grotius Academie. Cees is voorzitter van de sectie arbeidsrecht en lid van de sectie ondernemingsrecht. Als partner geeft hij beleidsmatig invulling aan de personeelsportefeuille binnen het kantoor.

De advocaat en strateeg Okkerse is in allerlei situaties aan het onderhandelingsfront te vinden: in ontslagkwesties, bij reorganisaties, in trajecten met ondernemingsraden, bij geschillen tussen commissarissen en andere toezichthouders enerzijds en bestuurders anderzijds, vraagpunten tussen aandeelhouders enzovoorts. Hij adviseert, bemiddelt en (indien nodig) procedeert.

Cees was en is actief in het maatschappelijk veld. Zo was hij onder andere gedurende 6 jaar lid van Provinciale Staten van Flevoland en 10 jaar lid  van het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland, fractie Water, Wonen en Natuur. Hij vervulde en vervult bestuursfuncties op tal van terreinen (gezondheidszorg, gesubsidieerde arbeid, theater, natuurbescherming en landelijke advocatuur).

Op dit moment is Cees onder meer voorzitter van de Raad van Advies van Stichting Ymere te Almere, voorzitter Stichting Vrienden van het Hofje (voor palliatieve zorg) en lid van de Raad van Toezicht van Stad & Natuur Almere. Voorzitter van de Stichting Lelystad Airport Moet Door en secretaris van de Culturele Businessclub Agora. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen bij de Coöp Rabobank Almere en ambassadeur van de gemeente Lelystad. Hij is tevens lid van de Raad van Discipline (tuchtcollege voor advocaten) van het Hof Ressort Arnhem-Leeuwarden.

Cees geeft ook gastlessen aan middelbare scholen en door JINC georganiseerde sollicitatietrainingen aan VMBO-ers.

Circa vier keer per jaar verzorgt hij met anderen kennislunches voor ondernemers. Cees is lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en lid van de NVOR (Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht).

In zijn vrije tijd vind je Cees in de natuur, het theater of verdiept in een boek.