Connect with OKKERSE on Linkedin

Cees Okkerse

c.okkerse@okkerse-schop.nl

06 53396529


Cees is sinds 1981 werkzaam in de advocatuur en één van de twee grondleggers van Okkerse & Schop Advocaten. Hij studeerde publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte vervolgens eerst korte tijd bij de gemeente Amsterdam. Daarna werd het de advocatuur. Cees is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. In beide specialisaties doorliep hij met succes de Grotius Academie. Cees is actief in het maatschappelijk veld. Hij was eerder onder andere gedurende ruim 10 jaar voorzitter van de maatschap van Okkerse & Schop Advocaten. Als partner geeft hij beleidsmatig invulling aan de personeelsportefeuille binnen het kantoor. Cees is tevens voorzitter van de sectie arbeidsrecht.

De advocaat en strateeg Okkerse is in allerlei situaties aan het onderhandelingsfront te vinden: in ontslagkwesties, bij reorganisaties, in trajecten met ondernemingsraden, bij geschillen tussen commissarissen en andere toezichthouders enerzijds en bestuurders anderzijds, vraagpunten tussen aandeelhouders enzovoorts. Hij adviseert, bemiddelt en (indien nodig) procedeert.

Cees was daarnaast onder andere gedurende 6 jaar lid van Provinciale Staten van Flevoland en 6 jaar fractievoorzitter van de fractie Water, Wonen en Natuur in het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Hij vervulde en vervult bestuursfuncties op tal van terreinen (gezondheidszorg, gesubsidieerde arbeid, theater, natuurbescherming en landelijke advocatuur).

Op dit moment is Cees onder meer voorzitter van de Raad van Advies van Stichting Ymere te Almere, voorzitter Stichting Vrienden van het Hofje (voor palliatieve zorg) en lid van de Raad van Toezicht van Stad & Natuur Almere. Daarnaast is hij commissaris bij Maars Holding B.V., lid van de Raad van Commissarissen van de Coöp Rabobank Almere en ambassadeur van de gemeente Lelystad. Hij is tevens lid van de Raad van Discipline (tuchtcollege voor advocaten) van het Hof Ressort Arnhem-Leeuwarden.

Circa vier keer per jaar verzorgt hij met anderen kennislunches voor ondernemers. Cees is lid van de specialisatieverenigingen VAARA (Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem) en VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland).

In zijn vrije tijd wisselt Cees de synthese tussen ondernemen en recht graag af met een verblijf in de natuur.