Connect with OKKERSE on Linkedin

Netlaw

Sinds september 2012 maakt Okkerse & Schop Advocaten deel uit van Netlaw, een samenwerkingsverband van vijftien geselecteerde zelfstandige middelgrote advocatenkantoren in Nederland, variërend van 10 tot 70 advocaten per kantoor, verspreid over het hele land. De organisatie heeft tot doel de circa 500 aangesloten advocaten en hun klanten de voordelen te bezorgen van grootschaligheid en hen te vrijwaren van de nadelen.

Voordeel is onder meer dat de deskundigheid van alle Netlaw-advocaten ter beschikking staat van de klanten van elk lidkantoor. Netlaw beschikt, naast een uitgebreid internationaal advocatennetwerk, over een reeks overlegorganen, die alle facetten van de praktijkuitoefening en dienstverlening bestrijken. Netlaw heeft bovendien zijn eigen door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling, de Netlaw Academy.

Vanwege zijn landelijke spreiding treedt Netlaw op als juridische dienstverlener voor regionaal en landelijk opererende bedrijven, instellingen, overkoepelende organisaties en werkgeversverenigingen. Daartoe worden desgevraagd per partij op maat gesneden samenwerkingsovereenkomsten gemaakt. De kennisoverdracht binnen Netlaw beperkt zich tot juridische en organisatorische zaken.