Connect with OKKERSE on Linkedin

Tarieven

Okkerse & Schop Advocaten werkt doorgaans op basis van het in de advocatuur gangbare concept van een op de zaak toegesneden uurtarief vermenigvuldigd met de tijd die aan de zaak wordt besteed. De hoogte van het toepasselijke uurtarief wordt vooraf met u besproken en vastgelegd. Het uurtarief wordt vermeerderd met BTW en een 6% kantooropslag. Daarnaast kan sprake zijn van bijkomende kosten, zoals griffierechten, deurwaarders- en uittrekselkosten.

Naast deze gangbare vorm van pricing, biedt Okkerse & Schop Advocaten alternatieve vormen die voor u interessant kunnen zijn, zoals:
•    Fixed fee: een vast bedrag voor vaste producten/diensten, zoals bijvoorbeeld een juridische quick scan waarbij uw onderneming op een aantal vooraf aangegeven documenten juridisch wordt doorgelicht, het beoordelen van uw algemene voorwaarden, het opstellen of beoordelen van bepaalde overeenkomsten, of het opstellen van een (eenvoudig) echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan.
•    Maximum prijzen: de werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van het vooraf vastgestelde uurtarief, maar dan wel tot een vooraf vastgesteld maximum bedrag. Boven dit maximum wordt geen uurtarief doorberekend. Blijft de advocaat onder het maximum, dan wordt alleen het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in rekening gebracht.  

•    Abonnement/Belcontract: tegen een op uw situatie/organisatie toegesneden vast maandelijks bedrag kunt u telefonisch en schriftelijk adviezen en begeleiding krijgen met een maximum van twee uur werktijd. Indien blijkt dat de werkzaamheden omvangrijker zijn of uitmonden in een aparte zaak, zal een apart dossier worden geopend. Vanaf dat moment zal het voor de advocaat gebruikelijke uurtarief in rekening worden gebracht. 
•    Privacy servicedesk (abonnement). Een juridisch “spar” abonnement ten bedrage van € 495,- (ex BTW) per maand. U kunt dan voor al uw juridische privacy vragen telefonisch contact opnemen met onze sectie privacyrecht, waarbij de maximumduur per telefonisch contact een half uur bedraagt. Al deze ad hoc vragen c.q. sparringsmomenten zijn bij dit abonnement inbegrepen. Indien naar aanleiding van het telefonisch advies vervolgmaatregelen c.q. vervolgstukken moeten worden opgemaakt, zal naar aanleiding daarvan een dossier worden geopend tegen een gereduceerd uurtarief. Na een jaar dient deze werkwijze te worden geëvalueerd.

Ten slotte kunnen voor grotere klanten volumeafspraken worden gemaakt. Okkerse & Schop Advocaten is ook bekend met het gedurende één of meerdere dagdelen per week detacheren van onze advocaten bij de klant. Op die wijze heeft u direct en exclusieve toegang tot uw eigen advocaat en wordt u optimaal ontzorgd.

Heeft u interesse in en/of vragen over het voorgaande en wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. Sjakko van Raaijen. Hij staat u graag te woord.