Connect with OKKERSE on Linkedin

Wetgeving (Wwft)

Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Met deze wet zijn de richtlijnen 2005/60/EG (bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme) en 2006/70/EG (betrekking hebbende op de politiek prominente personen in Nederland) geïmplementeerd. Om aan deze wet te voldoen zijn wij verplicht om (de vertegenwoordiger van) iedere klant te identificeren.

Identificatie van natuurlijke personen geschiedt aan de hand van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, id kaart) en bij rechtspersonen door middel van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, id kaart) van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon.