Connect with OKKERSE on Linkedin

KernwaardenDoelgericht

De wet- en regelgeving wordt steeds complexer. U verlangt vanzelfsprekend echter duidelijkheid en overzicht. Wij kunnen u helpen die te verkrijgen. Door een intensieve gedachtewisseling tussen u en onze advocaten ontstaat een beeld van uw rechtspositie en de realiseerbare resultaten van de zaak. Daar gaan wij dan recht op af. Zo kunnen wij in een vroeg stadium een inschatting geven van de te verwachten kosten.


Wij stáán voor uw zaak. En wij zorgen dat u in heldere en begrijpelijke taal wordt geïnformeerd over de voortgang.


Lees hier wat cliënten over ons zeggen.Vakbekwaam

De complexiteit van de samenleving en de daaruit voortvloeiende rechtspraak noodzaken tot diepgaande en voortdurende actualisering van de aanwezige kennis. Daar mag u bij ons op rekenen! Elke aan ons kantoor verbonden advocaat is vertrouwd met de algemene rechtspraktijk en heeft daarnaast op één of meer rechtsgebieden veel expertise opgebouwd. Op deze rechtsgebieden heeft Okkerse & Schop Advocaten speciale secties opgezet waarin jurisprudentie en andere actuele ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd. Deze secties zijn gericht op advisering aan de zakelijke markt en omvatten de terreinen van Ondernemingsrecht, Mededingingsrecht, Contractenrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht, Vastgoedrecht / Algemeen bestuursrecht, Huurrecht, Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht, Insolventierecht, Schuldhulpverlening, Intellectueel Eigendomsrecht, en voor de particuliere markt Personen- & Familierecht & Mediation. Onze advocaten zijn lid van verscheidene juridische specialistenverenigingen.


Lees hier wat cliënten over ons zeggen.
PERSOONLIJK BETROKKEN

Kenmerkend voor de zakelijke relaties tussen onze advocaten en onze klanten is de persoonlijke betrokkenheid waarmee wij uw belangen behartigen. Wij houden van korte lijnen en een informele interactie met onze klanten. De advocaten van Okkerse & Schop Advocaten komen graag bij u langs om zo zelf te kunnen ervaren wat er in uw organisatie speelt. Daarmee onderscheiden wij ons van de grote advocatenkantoren. Daarbij verzekert de omvang van onze organisatie de aanwezigheid van specialisatie op de diverse voor de zakelijke markt belangrijke rechtsgebieden. U doet bij ons in beginsel steeds zaken met dezelfde advocaat. Wanneer nodig kan de hulp worden ingeroepen van een kantoorgenoot met op uw zaak meer toegespitste expertise. De keuze voor een advocaat wordt bepaald door de voorkeur van de klant, gekoppeld aan individuele expertise van onze advocaten.


Lees hier wat cliënten over ons zeggen.