Connect with OKKERSE on Linkedin

Wie kent hem niet, die populaire hitlijst die sinds jaar en dag iedere vrijdagmiddag te horen is op Radio 538. Minder bekend is dat de Top 40 wekelijks wordt samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 (hierna: de Stichting). Radio 538 en de Stichting hebben een samenwerking. Deze partijen hebben afgesproken dat de Top 40 exclusief en wekelijks door Radio 538 zal worden uitgezonden.

Op een bepaald moment hebben Radio 538 en de Stichting besloten dat de samenwerking zal eindigen. Daarna publiceert Radio 538 een persbericht. In dat persbericht kondigt Radio 538 aan dat zij met een eigen hitlijst zal komen, de 538TOP50. Tot het einde van het jaar zal de Top 40 nog worden uitgezonden via het DAB+ kanaal van Radio 538.

FM of DAB+?

De Stichting is het daar niet mee eens. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 52% van de luisteraars naar de radio luistert via FM, en slechts 5% via DAB+. Dat betekent dat een flink aantal luisteraars zullen afhaken als de Top 40 niet meer via het FM-kanaal wordt uitgezonden. De Stichting stapt naar de rechter en vordert dat Radio 538 zal worden veroordeeld om op iedere vrijdag in november en december 2018 de Top 40 uit te zenden via het landelijke FM-netwerk. De Stichting vindt dat Radio 538 dat moet doen omdat zij anders de overeenkomst met de Stichting niet nakomt. Het was de bedoeling dat de Top 40 via het FM-netwerk zou worden uitgezonden, aldus de Stichting.

Radio 538 is van mening dat zij zich wel aan de overeenkomst houdt door tot het einde van het jaar uit te zenden. Ook als dat tot het einde van het jaar gebeurt via een andere zender dan het FM-netwerk. Bovendien is volgens Radio 538 over het type zender niets in de overeenkomst afgesproken.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat Radio 538 verplicht is om de Top 40 uit te zenden tot 1 januari 2019. Radio 538 zendt de Top 40 al 23 jaar uit via de FM-zender. Daarbij worden meer luisteraars bereikt dan via een andere zender, zoals DAB+.
In de overeenkomst is niet vastgelegd via welke zender de Top 40 moet worden uitgezonden. Toch brengt een redelijke uitleg van de overeenkomst met zich mee dat Radio 538 de wijze van uitzending niet zo mag veranderen dat een substantieel lager aantal luisteraars worden bereikt. Een dergelijke structurele wijziging van uitzenden kan alleen plaatsvinden met instemming van beide partijen. Nu de Stichting niet met de zenderwijziging instemt, moet Radio 538 de Top 40 tot 1 januari 2019 via het FM-kanaal blijven uitzenden.

Cathy Brocklebank