Connect with OKKERSE on Linkedin

Als u alimentatie betaalt, moet dit bedrag per 1 januari 2019 met het indexeringspercentage worden verhoogd. Dat volgt uit de wet. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt dit percentage jaarlijks vast en dit is voor 2019 vastgesteld op 2%. Dit indexeringspercentage geldt voor kinderalimentatie en voor partneralimentatie. Door de indexering stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde stijging van de lonen.

In een convenant of ouderschapsplan kan worden overeengekomen dat  de wettelijke indexering niet verschuldigd is. Als dit niet expliciet is overeengekomen, wordt de alimentatie dus automatisch (van rechtswege) verhoogd met het indexeringspercentage.

Op de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen door hier te klikken. Op deze website staan ook voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken als uw ex-partner de indexering of een achterstallige alimentatie niet voldoet.

Mocht u nog vragen hebben over indexeren, het innen van alimentatie of over het vaststellen of wijzigen van alimentatie dan kunt u contact opnemen met Rosanne Dijkstra (Lelystad) of Marleen Falkena (Almere).


Marleen Falkena