Connect with OKKERSE on Linkedin

MKB Servicedesk heeft onderzoek verricht naar ondernemers en hun bekendheid met de aanstaande privacywetgeving. Hieruit blijkt dat weinig ondernemers bekend zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG wordt op 25 mei 2018 van kracht en brengt nog grotere verplichtingen en risico’s met zich mee. Zorg dat u voorbereid bent!

Dé privacyadvocaat voor uw organisatie
Okkerse & Schop Advocaten verleent al ruim dertig jaar juridische bijstand in de breedste zin van het woord. “Wij begeleiden cliënten in de groeiende behoefte van het privacy proof maken van hun organisatie. Onze advocaten hebben inmiddels verschillende organisaties opgeleid op het gebied van privacyrecht, organisaties bijgestaan in het compliant maken van hun privacybeleid én cursussen en presentaties verzorgd voor zorg- en onderwijsinstellingen, accountants, (MKB) ondernemers en overheidsorganisaties”, vertelt Phuong Nguyen, advocate.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 gelden er nóg strengere eisen waar een organisatie aan moet voldoen. Er gelden meer vereisten voor bepaalde juridische documentatie (zoals de verwerkersovereenkomst), een grotere beveiligingsverplichting en er dient aanzienlijk meer gedocumenteerd te worden. Daarnaast worden de risico’s groter (er kunnen boetes worden opgelegd tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet). “De noodzaak tot bewustwording van de privacyregelgeving en een juiste inrichting van een privacybeleid zijn evident”, benadrukt Nguyen.

Privacy quickscan
Om organisaties privacy proof te maken biedt Okkerse & Schop Advocaten een juridische privacy QuickScan. Nguyen: “Daarmee wordt inzichtelijk welke (soorten) persoonsgegevens door uw organisatie worden verwerkt. Wij brengen de risico’s in kaart en geven u adviezen zodat uw organisatie privacy compliant wordt en blijft!”

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Phuong Nguyen op nummer 036 - 5346220. Of kijk op www.okkerse-schop.nl.