Connect with OKKERSE on Linkedin

Phuong Nguyen

p.nguyen@okkerse-schop.nl

06 108 89 811


Phuong heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is sinds haar beëdiging in 2001 werkzaam bij Okkerse & Schop Advocaten. Ze is inmiddels partner en gespecialiseerd in het insolventierecht en herstructurering, ondernemingsrecht, schuldhulpverlening (ex) ondernemers en privacyrecht en maakt deel uit van de gelijknamige secties.

Phuong is actief op verschillende juridische deelgebieden die van toepassing zijn op het handelen van ondernemers. Op het gebied van het insolventierecht heeft zij zich vergaand gespecialiseerd. Regelmatig treedt ze op als curator in faillissement en/of als bewindvoerder in surseances van betaling.

Binnen de specialisatie ondernemingsrecht beschikt Phuong over bijzondere expertise, namelijk over het vennootschapsrecht in het algemeen en juridische samenwerkingsverbanden in het bijzonder. Daarnaast begeleidt zij overnames en geeft zij veelvuldig leiding aan saneringen en herstructureringen binnen (groepen van) ondernemingen. Tevens is ze het aanspreekpunt voor de schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers die in financiële problemen verkeren.

Phuong heeft met goed gevolg de postacademische Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht (Insolad) afgelegd en de opleiding Financiële Economie in 2011 voltooid. Daarnaast is ze lid van Insolad, de vereniging voor insolventierecht advocaten.

Phuong is vele jaren actief geweest in de organen van de beroepsorganisatie (voorzitter Jonge Balie arrondissement Zwolle, Stichting Jonge Balie Nederland) en was tot 2013 bestuurslid van Stichting Holland Triathlon. Daarnaast heeft Phuong een aantal jaren verschillende bestuursfuncties bekleed bij Junior Chamber International Oostelijk Flevoland. 7 oktober 2015 is Phuong geïnstalleerd als bestuurslid van de Stichting Jeugd Floriade en is zij lid van het Women in Business netwerk.

Phuong geeft regelmatig cursussen/workshops/lezingen op het gebied van insolventierecht, ondernemingsrecht, privacyrecht en schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers.

Phuong maakt zich sterk voor de positie van het MKB en is maatschappelijk actief, in haar vrije tijd reist zij graag.