Connect with OKKERSE on Linkedin

Insolventierecht

Het insolventierecht houdt zich bezig met situaties waarin personen of bedrijven, al dan niet tijdelijk, niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen. Onze sectie insolventierecht heeft veel ervaring met regelingen en afwikkeling op het gebied van onder meer faillissement, gerechtelijk akkoord, aansprakelijkheden van bestuurders, schuldenregelingen en regels over het leggen van beslag en openbare verkoop.

Onze sectie insolventierecht bestaat uit negen advocaten met ruime ervaring bij de afwikkeling van faillissementen, surseances en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Vier daarvan zijn lid van de Specialistenvereniging Insolad. Onze advocaten wikkelen niet alleen faillissementen en surseances af, maar begeleiden tevens partijen bij de sanering en herstructurering van (groepen van) ondernemingen.

Wij worden regelmatig door de Rechtbank benoemd tot curator en bewindvoerder in branches als de bouwsector, zakelijke en financiële dienstverlening, agrarische sector, industrie en de non-profit sector.

Onze insolventieadvocaten houden zich onder meer bezig met:

  • advisering ter zake de herstructurering van bedrijven in financiële moeilijkheden;
  • advisering over een mogelijke doorstart en daarbij voorkomende voetangels en klemmen;
  • advisering over het voorkomen of beperken van bestuurdersaansprakelijkheid;
  • advisering van bedrijven / personen tijdens faillissement of surseance van betaling;
  • behandelen van faillissementen, surseances en schuldsaneringen als curator respectievelijk bewindvoerder.
 
Sectievoorzitter: mr. Bas van Dijen


Specialisten


Bas van Dijen

Contactformulier Insolventierecht