Connect with OKKERSE on Linkedin

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht maakt deel uit van het privaatrecht en ziet op rechtspersonen en dan met name toegespitst op ondernemingen met een winstoogmerk. Okkerse & Schop Advocaten verbindt ondernemen en recht met elkaar. Wij nemen graag de juridische zorgen van u als ondernemer uit handen, zodat u zich kunt bezighouden met uw core business.

In onze advocaten vindt u een klankbord voor al uw juridische vragen. Wij staan u ter zijde voor advies over bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, de inrichting van de concernstructuur, voor het opstellen van contracten, algemene voorwaarden of voor advies over een bedrijfsovername/aandelenoverdracht en voor het voorkomen of afwikkelen van (interne of externe) geschillen die de onderneming treffen. Zo nodig staan we u in een gerechtelijke procedure bij. Op al de aan de onderneming gerelateerde rechtsgebieden helpen wij u graag het juridisch best denkbare resultaat te behalen.

Enkele bijzondere aandachtsgebieden waarin onze specialisten opereren zijn:

 • Aandeelhouders- en participatiekwesties;
 • Aandelenoverdracht;
 • Activa-/passiva transacties;
 • Financiering en zekerheden (waaronder borg, pand- en hypotheekrecht);
 • Geschillen aangaande de onderneming;
 • Borgstelling;
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en professionals;
 • Geldvorderingen (incl. incasso en beslaglegging);
 • Het opstellen en herzien van overeenkomsten,  waaronder:
  • algemene voorwaarden;
  • franchise overeenkomsten;
  • samenwerking overeenkomsten;
  • licentie overeenkomsten;
  • IT overeenkomsten;
  • aandeelhoudersovereenkomsten;
  • distributieovereenkomsten;
  • geldlening- en geheimhoudingsovereenkomsten;
Voor een gratis telefonische intake kunt u contact opnemen met een van onze specialisten via tel. 036 5346220.

Sectievoorzitter: mr. Sjakko van Raaijen


Specialisten


Bas van Dijen

Contactformulier Ondernemingsrecht