Connect with OKKERSE on Linkedin

Privacyrecht


Actueel nieuws

Rechter oordeelt over de AVG en het personeelsdossier
Autoriteit persoonsgegevens (AP) controleert op verwerkingsregisters
Iedereen heeft met de AVG te maken
Privacy servicedesk (abonnement) Okkerse & Schop Advocaten?
De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)

De sectie privacyrecht van Okkerse & Schop Advocaten adviseert organisaties op het gebied van privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor iedere organisatie een risicofactor. Dat geldt niet alleen voor private ondernemingen, maar ook voor (semi-)overheidsinstellingen, zoals gemeenten en zorgorganisaties. De AVG legt een aantal verplichtingen op aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Tegenwoordig verwerkt bijna iedere organisatie persoonsgegevens. Niet naleving van de verplichtingen kan tot vervelende sancties leiden, waaronder hoge boetes.

Verwerkersovereenkomst
Een van die verplichtingen is het opstellen van een Verwerkersovereenkomst. Dit is verplicht indien de verwerking van persoonsgegevens wordt uitbesteed aan een derde partij. Hierbij kan gedacht worden aan het uitbesteden van de salarisadministratie of het gebruik maken van de dienstverlening van een cloud dienstverlener. Deze overeenkomst moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Okkerse & Schop Advocaten stelt dergelijke verwerkersovereenkomsten op en beoordeelt bestaande verwerkersovereenkomsten.

Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wanneer er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, kan er sprake zijn van een datalek. In sommige gevallen moet een organisatie dit datalek melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In een aantal gevallen dient het datalek ook te worden gemeld bij betrokkene, degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Voor het melden van een datalek gelden korte termijnen. Okkerse & Schop Advocaten adviseert ondernemingen over het al dan niet melden van een datalek.

Onze privacyspecialisten houden zich verder bezig met:

  • Algemene vraagstukken over het verwerken van persoonsgegevens.
  • Het beoordelen van het compliancebeleid.
  • Het adviseren over algemene andere vraagstukken over de AVG, bijvoorbeeld over de verantwoordingsplicht en de uitgebreide rechten van betrokkenen.
  • Het opstellen en beoordelen van een privacybeleid en privacyprotocol.
  • Adviseren over het effect van de AVG op organisaties en overheidsinstellingen.

Voor een gratis telefonische intake kunt u contact opnemen met een van onze specialisten via tel. 036 5346220.

Sectievoorzitter: mr. Phuong Nguyen


SpecialistenContactformulier Privacyrecht