Connect with OKKERSE on Linkedin

Schuldhulpverlening

Cijfers tonen aan dat er in Nederland steeds meer mensen zijn die in een problematische schuldensituatie terecht komen. Okkerse & Schop Advocaten biedt in samenwerking met het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers die in financiële problemen verkeren. Het uitgangspunt bij eerstbedoelde groep is daarbij om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten, zodat er inkomsten worden vergaard en er meer vermogen aanwezig is om de schuldproblemen op te lossen.


Onze advocaten zijn de ondernemer behulpzaam teneinde inzicht te verkrijgen in de schuldenproblematiek en deze op te lossen. Zo trachten wij onder finale kwijting een minnelijke regeling met de betreffende crediteuren tot stand te laten komen. Daartoe onderzoeken we de mogelijkheden om een bedrijfskapitaal te verkrijgen. Een van de mogelijkheden is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, waarop onder bepaalde voorwaarden een beroep kan worden gedaan. De onderneming dient voor een dergelijk krediet wel levensvatbaar te zijn. Maar ook als dat niet het geval is zijn er andere wegen die bewandeld kunnen worden. Okkerse & Schop Advocaten kan u als ondernemer of ex-ondernemer hierin adviseren. Okkerse & Schop Advocaten werkt daarin onder andere samen met MKB Doorstart.Schuldsanering

Mocht het bereiken van een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoren, dan staan de advocaten van Okkerse & Schop Advocaten u als ondernemer of ex-ondernemer bij in het traject richting de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet is een aanvulling op de Faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst. De Rechtbank beslist over de toelating tot de schuldsaneringsregeling, de hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de schuldsaneringsregeling. Belangrijke voorwaarden voor toelating tot de regeling zijn: een vrijwillig akkoord over afbetaling is niet meer mogelijk, de schulden zijn te goeder trouw ontstaan en u heeft de afgelopen 10 jaar niet eerder gebruik heeft gemaakt van de WSNP. Het grootste voordeel van de schuldsaneringsregeling boven een faillissement is dat de mogelijkheid bestaat om een ‘schone lei’ te verdienen. In dat geval worden uw schulden na een vastgestelde periode kwijtgescholden. Bij Okkerse & Schop Advocaten werkt een aantal medewerkers als bewindvoerder in schuldsaneringsregelingen.


Voor ondernemers of ex-ondernemers die woonachtig zijn in Almere, Lelystad, Dronten en/of de gemeente Noordoostpolder wordt het schuldhulpverleningstraject bij Okkerse & Schop Advocaten vergoed door de betreffende gemeente.

Schuldhulpverlening Lelystad artikel

Schuldhulpverlening Emmeloord artikel


Sectievoorzitter: mr. Phuong Nguyen


SpecialistenContactformulier Schuldhulpverlening