Connect with OKKERSE on Linkedin

Schuldhulpverlening


Actueel nieuws


Maak kennis met de schuldhulpverlening van Okkerse & Schop Advocaten!
-  Hypotheekverstrekker moet BKR-registratie tussentijds verwijderen
Laagste eigen bijdrage in geval van minnelijk schuldhulpverleningstraject

Cijfers tonen aan dat er in Nederland steeds meer mensen zijn die in een problematische schuldensituatie terecht komen. Okkerse & Schop Advocaten biedt in samenwerking met het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers die in financiële problemen verkeren. Het uitgangspunt bij eerstbedoelde groep is daarbij om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten, zodat er inkomsten worden vergaard en er meer vermogen aanwezig is om de schuldproblemen op te lossen.Onze advocaten zijn de ondernemer behulpzaam teneinde inzicht te verkrijgen in de schuldenproblematiek en deze op te lossen. Zo trachten wij onder finale kwijting een minnelijke regeling met de betreffende crediteuren tot stand te laten komen. Daartoe onderzoeken we de mogelijkheden om een bedrijfskapitaal te verkrijgen. Een van de mogelijkheden is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, waarop onder bepaalde voorwaarden een beroep kan worden gedaan. De onderneming dient voor een dergelijk krediet wel levensvatbaar te zijn. Maar ook als dat niet het geval is zijn er andere wegen die bewandeld kunnen worden. Okkerse & Schop Advocaten kan u als ondernemer of ex-ondernemer hierin adviseren. Okkerse & Schop Advocaten werkt daarin onder andere samen met MKB Doorgaan.
Schuldsanering

Mocht het bereiken van een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoren, dan staan de advocaten van Okkerse & Schop Advocaten u als ondernemer of ex-ondernemer bij in het traject richting de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet is een aanvulling op de Faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst. De Rechtbank beslist over de toelating tot de schuldsaneringsregeling, de hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de schuldsaneringsregeling. Belangrijke voorwaarden voor toelating tot de regeling zijn: een vrijwillig akkoord over afbetaling is niet meer mogelijk, de schulden zijn te goeder trouw ontstaan en u heeft de afgelopen 10 jaar niet eerder gebruik gemaakt van de WSNP. Het grootste voordeel van de schuldsaneringsregeling boven een faillissement is dat de mogelijkheid bestaat om een ‘schone lei’ te verdienen. In dat geval worden uw schulden na een vastgestelde periode kwijtgescholden. Bij Okkerse & Schop Advocaten werkt een aantal medewerkers als bewindvoerder in schuldsaneringsregelingen.


Voor ondernemers of ex-ondernemers die woonachtig zijn in Almere, Lelystad, Dronten en/of de gemeente Noordoostpolder wordt het schuldhulpverleningstraject bij Okkerse & Schop Advocaten vergoed door de betreffende gemeente.

Schuldhulpverlening Lelystad artikel

Schuldhulpverlening Emmeloord artikelReview van een klant:
Na het faillissement van mijn vennootschap was het mijn intentie en insteek om te komen tot een minnelijke schikking met alle crediteuren door middel van een vrijwillig schuldsaneringstraject. Achteraf is dat een zeer moeizaam traject gebleken, mede door het feit dat er 1 weiger crediteur was die ondanks alle pogingen om te komen tot een schikking zeer halsstarrig iedere vorm van medewerking bleef weigeren. Dat dit ten koste ging van alle overige crediteuren en enorm heeft vertraagd in het hele proces om voor alle betrokkenen het dossier te kunnen sluiten, maakte voor deze crediteur niets uit.

De enige mogelijkheid die dan ook overbleef was een dwangakkoord via de rechtbank. Gaandeweg dit proces werd mij geadviseerd om mij bij te laten staan door advocatenkantoor Okkerse & Schop. Direct bij de start van de samenwerking werd er eerst zeer gestructureerd geïnventariseerd wat alle feiten waren om te komen tot een volledig en juist opgebouwd dossier. In relatief korte tijd en in hoog tempo heb ik alle relevante documenten en persoonlijke achtergrond informatie aangeleverd.
Achteraf is mij dan ook gebleken dat absolute openheid over de persoonlijke situatie van zeer groot belang is.

Met respect en rekening houdend met mijn wensen en ideeën, maar ook met kritische adviezen, werd de voorbereiding van de rechtszitting uitstekend voorbereid. Deze voorbereiding en werkwijze heeft zijn vruchten dan ook zeker afgeworpen tijdens de rechtszitting. Ik heb het dwangakkoord dan ook door de uitstekende ondersteuning van Okkerse & Schop Advocaten gewonnen.

Ik kan dan ook iedereen in een vergelijkbare situatie het advocatenkantoor van Okkerse & Schop van harte aanbevelen! Sterker nog ik had veel eerder met Okkerse & Schop moeten gaan samenwerken en daarmee heel erg veel persoonlijke stress en een lang slopend proces te voorkomen.

Niet twijfelen dus maar laat je adviseren door Okkerse & Schop als je in dit soort situaties dreigt te raken.


Sectievoorzitter: mr. Phuong Nguyen


SpecialistenContactformulier Schuldhulpverlening