Connect with OKKERSE on Linkedin

Robert Lonis

r.lonis@okkerse-schop.nl

06 477 78 520


Robert studeerde aan de Universiteit Utrecht met algemeen Privaatrecht en Economisch Publiek & Bedrijfsrecht als afstudeerrichtingen en is in 2003 als advocaat beëdigd. Sinds februari 2007 maakt Robert deel uit van het team van Okkerse & Schop Advocaten. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met het insolventierecht en herstructurering en het ondernemingsrecht in brede zin. In 2015 heeft Robert met een mooi resultaat de Grotius specialisatieopleiding insolventierecht afgerond, hij is tevens lid van Insolad.

Robert treedt met regelmaat op als curator in faillissementen (en als bewindvoerder in surseances). Daarnaast richt hij zich op het bijstaan van bedrijven in moeilijkheden, daaronder begrepen het bijstaan en adviseren van bestuurders in aansprakelijkheidskwesties en het begeleiden van ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen.

In zijn, in het bijzonder op ondernemers georiënteerde praktijk, houdt Robert zich daarnaast bezig met aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en het intellectueel eigendomsrecht.

Robert heeft naast passie voor zijn werk onder andere plezier in het beluisteren van muziek, het bekijken van een goede film of het genieten van de Italiaanse keuken.