Connect with OKKERSE on Linkedin

Vraag 1

Verwerkt1) u persoonsgegevens2) voor uitsluitend journalistieke, artistieke, literaire, persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?


JANEEToelichting vraag 1
1) Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
2) Elk gegeven betreffende een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.<< Terug